IATF, maglalabas ng guidelines sa pagsusuot ng face shield sa mga pampublikong lugarOriginal Content

Website Source