Kasunduan na para sa halos 2 bilyong doses ng bakuna ng COVAX Alliance ng WHO, kasado naOriginal Content

Website Source