Magnitude 5 na lindol, naramdaman sa Batangas at kalapit na lugarOriginal Content

Website Source