NPC, pinagbawalan ang mga online lending app na kuhain ang mga contact ng pinapautangOriginal Content

Website Source