Pagkakabit ng RFID stickers sa SLEx, ihihinto muna dahil sa Bagyong RollyOriginal Content

Website Source