Pahalik at Traslacion, wala muna sa Pista ng Itim na Nazareno sa susunod na taonOriginal Content

Website Source