Pila ng mga customer sa ilang supermarket, mahaba na; noche buena items, hindi raw masyadong mabiliOriginal Content

Website Source