PNP, mamimigay ng face shield at mask at 'di muna manghuhuli ng mga lalabag sa protocol habang wala pang ordinansa ang LGUsOriginal Content

Website Source