Resolusyong humihikayat kay US Vice Pres. Pence na simulan ang 25th amendment process para patalsikin si Pre. Trump, aprubado na ng KamaraOriginal Content

Website Source