Rumaragasang baha, gumulantang sa ilang residente sa kasagsagan ng Bagyong PepitoOriginal Content

Website Source