Sec. Galvez: 25,000 na lisensyadong health worker ang sasanayin para magbakuna ng COVID-19 vaccineOriginal Content

Website Source